Sök
  • Jan Lindahl

På andra sidan sjön


Robert Nordgren en kollega från Lv6 och 13. luftvärnsbataljonen tog detta foto under övningen Mitt Sverige. Bataljonen utbildades vid Lv6 och hade Västernorrlands försvarsområde, Fo 21, som mobiliseringsmyndighet. Mobiliseringsplatsen var Tallåsen utanför Ljusdal. Detta var min första övning med bataljonen som nyligen krigsplacerad bataljonsadjutant. Ordningsman skulle man kunna säga, så att stabsplatsen skulle fungera effektivt. Med hår på huvudet och smärt kropp gick det jättebra både för mig och alla mina kollegor. "På andra sidan sjön" är rubriken. Vad kan det syfta på? Jo, när bilden togs hade jag inte en aning om min starka kopplingar till Hälsingland. Sjön jag syftar på är södra Dellen och SO om den ligger Forsa, alltså bara 12 mil från den plats jag befann mig. Den 18 september 1770 föddes Per son till soldaten Per Jernberg och hans hustru Brita Nilsdotter, i byn Mickje i Forsa socken. Barnet fick sedermera namnet Per Berg, när han själv blev soldat kring 1788-1790. Utöver dessa två vet jag att min morfars far Mathias Lind (1877-1960) var soldat i Hälsingland. Hur det var med Per Jernbergs far vet jag inte, men hoppas kunna finna forskningsbevis på vad hans sysselsättning var. Hur det än är med den saken kan man ändå konstatera att min släkt under århundranden har en historia kopplad till Hälsinge regemente. Att morfar var från "Norrland" hade jag en vag uppfattning om, men att han föddes 1902 i Njutånger, bara ett stenkast från Forsa, där han även kom att bo en tid som barn hade jag inte en aning om förrän förra vintern då min släktforskning lett fram till det. Rimligen har jag således en mängd släktingar i trakten, vilket ska bli spännande att utforska och berätta om. Per Bergs liv har jag dokumenterat från vaggan till graven så det blir en fin startpunkt för många kommande artiklar. Nu är det inte nog med sammanträffanden och konstigheter. Så småningom blev jag bataljonschef för 13. luftvärnsbataljonen, som benämndes Hälsinge bataljon vid Lv6. Mobiliseringsmyndigheten var som sagt Fo 21 som övertog namnet och traditionerna från Hälsinge regemente vid dess nedläggning. På toppen av detta visar det sig att Hälsinge regementes sista chef var översten Thomas Bornestaf, min förstelärare i taktik på Militärhögskolans majorsutbildning och lite sorgligt blev jag 13. luftvärnsbataljonens sista chef. För att hedra kopplingen mellan 13. luftvärnsbataljonen och Hälsinge regemente genomförde jag och min personal tillsammans med våra elever vid kadettskolan, vad som kallas Karolinerna dödsmarsch från Röros i Norge till Handöl i Sverige. Jag känner självklart en stark koppling till Hälsingland. I första hand via min släkt men även via mitt tidigare yrkesliv. Dessutom visar mitt DNA på att just Hälsingland (Västernorrland) är en av de fem etnicitetsgrupper jag tillhör. Till dig som läst detta har jag ett förslag! Börja släktforska! Din släkt och dina anor är spännande! Kanske blir det för dig som för mig, ett stort antal överraskningar och "gamla sanningar" som kommer på skam. Det gäller även oss som inte har kändisar, kungar eller adelspersoner i släkten!


71 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla