Sök
  • Jan Lindahl

En helt osannolik upptäckt

I ett tidigare blogginlägg med titeln "På andra sida sjön" har nedanstående foto av mig under mobilisering inför övningen Mitt Sverige (1987) lagts in. Det har visat sig att fotografen Robert Nordgren och jag har en högst osannolik koppling till varandra!

Fotot tog Robert utanför Ljusdal 1987. I det ovan refererade blogginlägget skriver jag om att jag inte hade en aning om mina starka kopplingar till Hälsingland och Hälsinge regemente. Jag nämner där två soldater far och son som på 1700-talet tjänstgjorde i Hälsinge regemente, numera vet jag att dessa soldater endast är toppen av isberget. Men vilken koppling finns då mellan Robert och mig?

Jan Lindahl

Robert Nordgren

Robert var när han tog fotot bataljonsingenjör vid Hälsinge bataljon även benämnd 13 luftvärnsbataljonen. Det betyder att vi i fält satt några meter från varandra i stabstältet och sov i samma förläggningstält. Under hösten 2021 har Robert släktforskat och då visar det sig att han har anor från Bureätten, Sveriges och kanske världens mest utforskade allmogeätt. Eftersom jag själv har anor från denna ätt i rakt nedstigande led är vi alltså inte bara "comrades in arms" utan ännu viktigare VI ÄR SLÄKT! Men hur? Återigen visar sig charmen i släktforskning!

Vår gemensamma forskning ger vid handen att vår gemensamma anfader är Olof Hersesson


Olof Hersesson, även kallad "Gamle Olof", är den tidigast säkerställde anfadern för Buresläkten. Olof omnämns i Johan Bures stora släktbok över den så kallade "Bureätten"[1]. Inget födelseår är känt, men utifrån kronologin i släktboken bör han ha varit född i slutet av 1300-talet. Han bodde i Bureå, Skellefteå socken. Olof är belagd genom en kombination av många muntliga vittnesmål, som år 1600-1601 nedtecknades av Johan Bure, och DNA-analyser av Olofs nutida ättlingar.

Av släktbokens generationsnumrering framgår att Olof var den tidigaste släktmedlem som Johan Bures släktingar var säkra på. Tidigare generationer i släkthistorien, bland annat den mytiske hjältefiguren Fale hin Unge och ett antal personer omnämnda på runstenar, har efter källkritiska granskningar visat sig vara fiktiva tillägg[2].

Enligt Johan Bures släktbok hade Olof två söner, Olof och Anders. DNA-tester av Y-kromosomerna hos flera agnatiska ättlingar till dessa två söner har visat att de hade en gemensam anfader i närtid[3]. Detta styrker släktbokens uppgifter om att Olof Hersesson var deras far.

Olofs patronymikon, Hersesson, är hans sannolika fadersnamn, baserat på att hans fader sägs ha hetat Herse. Om denne Herse kunde endast en av Johan Bures intervjuade släktingar berätta[2], varför uppgiften måste tas med viss försiktighet.

Olofs söner är vattendelaren för vårt släktskap, Roberts anfader är Anders och min Olof. Du som inte börjat släktforska. Gör det! det är otroligt mycket intressant i dina anor, vem du än är!


Tills vi hörs nästa gång önskar jag en god fortsättning på år 2022! Jan
92 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla