Sök
  • Jan Lindahl

Är jag en göteborgare?


Först förra året började jag på riktigt att fundera över mina och Danielas anor. Innan det hade jag aldrig ens funderat över detta. Visst! Att morfar kom från Norrland visste jag, att farmor var från Uppland hade jag också kunskap om, men mer är så var det inte. Urgöteborgare så har jag alltid sett mig själv och det har jag alltid känt glädje och stolthet över. Den klassiska släktforskningen i kombination med DNA-test har dock visat att mina anor går till norra halvan av Sverige, Dalsland, Finland och Baltikum, i alla fall i mätbara tal. Vem är Göteborgare? Vad krävs för att kvalificera sig? Finns det någon definition? Är det ens viktigt vad man är? Den sista frågan tycker jag är enkel, jag tror de flesta människor runt om i världen skulle säga att det är viktigt att veta vem man är, var man kommer ifrån och vilka kulturella aspekter som format ens person. Här ska jag göra en liten utvikning för att i Sverige verkar ett, inte litet antal, människor inte hålla med om det. I ett sammanhang diskuterades DNA-forskning i ett nätforum, det var mest amerikaner som diskuterade och de var verkligen insatta i ämnet. Hmmm, tänkte jag som är novis i ämnet, bestämde mig att ställa en fråga och se om jag kunde delta lite i samtalet. Döm av min förvåning när det dyker upp ett inlägg som säger att jag är rasist. "Du gör skillnad på människor, alla är lika och nästan allt DNA är gemensamt". Vad som inte förvånade var att det var en svensk. Det verkar tyvärr enligt min uppfattning vara så att intresse för det som jag definierar som svensk historia och svensk kultur definierar rasister, i alla fall i vissa kretsar här i Sverige. De enda riktiga jämförelserna jag kan göra är med Italien och våra nordiska grannländer där det inte verkar vara så. Nu är det ju så att jag likt de flesta människor på vår planet tycker det är viktigt att veta var jag, Daniela och våra söner "kommer ifrån" och vad som format oss. Därför är jag intresserad av just skillnaderna i DNA och vad som urskiljer dem jag kallar mina förfäder från andras förfäder. Svaret på frågan? Är det viktigt? Du avgör själv, för mig är det viktigt! Är jag en göteborgare? Finns det någon definition? Nej, inte mig veterligen. Kan mina anor säga om jag är det? Utgår man från mina anor är min farfar den första personen som fötts i Göteborg. Johannes Kruse född 1910. Här kan jag göra ytterligare en utvikning. Jag borde heta Kruse, Lindahl var det namn min far fick som adopterad. Jag är inte släkt med någon Lindahl, annat än min far, mina bröder och söner. Farfars mor var från Kvänum och hans far från Dorpat, ja så hette staden enligt hans far, som var rysk undersåte när han flyttade till Sverige, staden heter numera Tartu. Ska en person ha föräldrar födda i Göteborg för att vara en äkta göteborgare så är den tidigaste äkta göteborgaren min son Christian på min sida, här blir jag utklassad av Daniela, henna morfar har två föräldrar från Göteborg och han föddes 1900, 1-0 till frun alltså. Räknar man anor är det väl åtminstone tveksamt att jag är göteborgare. Jag har fört resonemanget för att visa lite på att det inte alltid är enkelt att hitta objektiva fakta som definierar oss som människor. Jag är självklart göteborgare. Född, uppväxt och formad i staden. Har en sådan dialekt. Förstår och använder ord som "la", "svale", "bala", "bamba" etc. Ser mig som sådan och det slutliga beviset är att jag håller på GAIS! Det kan inga anor ändra på! Bott i Halmstad i nära trettio år men tror ingen utomstående som känner mig någonsin kallat mig hallänning. Min slutsats är alltså att jag oavsett anor är en göteborgare. Mina anor har dock format vem jag är, liksom de gör för alla andra som föds i staden. Vi är alla därmed göteborgare formade av världen! En passning till dig som kallade mig rasist i våras!

36 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla